Akumulatornia

W akumulatorni wykonuje się następujące prace:napełnianie i ładowanie akumulatorów,konserwacja akumulatorów w eksploatacji.W stacji obsługi wykonuje się jedynie drobne naprawy akumulatorów, bez ich rozbiórki.Akumulatornia składa się z następujących pomieszczeń:odbiór, inspekcja i wydawanie akumulatorów — 7,0 m2przygotowanie elektrolitu — 1,8 m2prostowniki prądu — 1,2 m2ładowanie akumulatorów — 14,0 m2razem 24,0 m2Zagospodarowanie powierzchni akumulatorni przedstawiono na rysunku 15.8. Wyposażenie akumulatorni podane jest w tablicy 10.2. Praca na dwie zmiany.Wymagania budowlane: wysokość 3,2 m, oświetlenie naturalne 0,15—0,20, podłoga, ściany i sufit wykładane materiałami kwasoodpornymi.Wymagania instalacyjne:1 gniazdko dawcze 220 V, 30 kW do prostowników,1 gniazdko dawcze 220 V, 0,5 kW,1 gniazdko dawcze 24 V,1 punkt odbioru wody o ciśnieniu sieciowym, ze zlewem, osadnikiem i neutralizatorem kwasów,3 kratki ściekowe z osadnikiem błota,wentylacja ogólna i miejscowa zgodnie z przepisami o urządzeniach elektrycznych.temperatura w pomieszczeniach:ładownia akumulatorów 10°C, ■w pozostałych 15°C.

Comments

comments