Akumulatornia

Na stanowisku tym wykonuje się następujące prace:ładowanie akumulatorów,konserwację akumulatorów w eksploatacji.W stacji obsługi średniej wielkości wykonuje się jedynie drobne naprawy akumulatorów, bez ich rozbierania.Zagospodarowanie powierzchni akumulatorni przedstawiono na rysunku 11.20. Urządzenie przewoźne do ładowania akumulatorów pokazano na rysunku 11.19.Powierzchnia pomieszczenia akumulatorni wynosi 15 m2 (5,0-3,0 m). Wy­magania instalacyjne dla akumulatorni:gniazdo dawcze 220 V, 15 kW do prostownika zainstalowanego w war­sztacie elektrotechnicznym,punkt odbioru wody o ciśnieniu sieciowym,osadnik i naturalizator kwasów,kratka ściekowa,wentylacja ogólna i miejscowa zgodnie z obowiązującymi przepisami o urządzeniach elektrycznych,temperatura w pomieszczeniu 10°C. Wyposażenie akumulatorni podano w tablicy 11.2.

Comments

comments