Bezpieczeństwo przy innych czynnościach

Montaż i pompowanie ogumieniaPrzed założeniem opony na tarczę koła należy sprawdzić, czy górna ze­wnętrzna krawędź tarczy oraz zewnętrzna górna krawędź pierścienia są równoległe oraz czy obrzeże nie wykazuje wygięć. Jeżeli krawędzie te są powyginane i nie są równoległe, opony montować nie wolno. Gdy lekko uniesiony do góry zamontowany pierścień wykaże luz w płaszczyźnie po­ziomej większy niż 3 mm, wówczas również opony nie wolno pompować, gdyż świadczy to, że średnica jest powiększona. Po założeniu pierścienia i lekkim podpompowaniu tak, aby opona tylko lekko nacisnęła pierścień, , należy opukać go młotkiem, żeby na całym obwodzie wśliznął się we wła­ściwe miejsce, należy to sprawdzić wzrokowo. Koło zamontowane należy wtoczyć do specjalnej osłony i pompować ogumienie do właściwego ciś­nienia.W czasie pompowania ogumienia niedopuszczalne jest podtrzymywanie ręką przewodu przy zaworze dętki. W celu zachowania przy tych czynno­ściach jak największej ostrożności, monter powinien zawsze tak się usta­wiać do koła (gdy jest ono napompowane i wyjęte z zabezpieczenia), aby znajdował się od strony bieżnika opony, a nie od strony pierścienia. Montowanie i pompowanie ogumienia może być wykonywane tylko przez pracownika, który został przeszkolony w tym zakresie i w pomieszczeniu wyznaczonym do tego celu.

Comments

comments