Brak lub niedostateczna ilość oleju w moście napędowym

Objawy. Wskutek braku lub niedostatecznej ilości oleju w obudowie mostu napędowego poruszające się części w wyniku tarcia silnie się rozgrzewają (grzanie się mostu — występujące również w przypadku nadmiaru oleju — stwierdzić można przez dotknięcie obudowy ręką) i most w krótkim czasie może ulec uszkodzeniu, a nawet zniszczeniu(zatarcie się satelitów na krzyżaku, płaszczyzn oporowych kół zębatych półosi). Przekazywaniu napędu przez most napędowy towarzyszą dobrze słyszalne odgłosy — najczęściej szum pracujących kół zębatych.Przyczyny. Powodem niedostatecznej ilości lub braku oleju w obu­dowie mostu napędowego są najczęściej nieszczelności połączeń członów obudowy mostu oraz uszczelniaczy, nie usunięte natychmiast po stwier­dzeniu wycieków. Niekiedy przyczyną wycieków oleju stają się mecha­niczne uszkodzenia obudowy (pęknięcia) wywołane uderzeniami ze­wnętrznymi (np. silne uderzenie mostem o wystający kamień) lub za­niedbania w obsłudze samochodu (np. jazda próbna bez sprawdzenia, czy olej w dostatecznej ilości został nalany do mostu napędowego).Naprawa. Jeżeli niedomaganie wykryje się dość wcześnie, na ogół wystarcza sprawdzić poziom oleju w obudowie i uzupełnić brakującą ilość do poziomu otworu kontrolnego.Wskazania. Po stwierdzeniu silnego nagrzewania się mostu napę­dowego należy niezwłocznie ustalić i usunąć przyczynę niedomagania. Trzeba przy tym pamiętać, że zbyt silne nagrzewanie się mostu napę­dowego może być również skutkiem zbyt małych luzów w łożyskach mechanizmu różnicowego, stosowania nieodpowiedniego gatunku oleju lub niedostatecznej jego ilości.

Comments

comments