Brak lub zbyt mały skok jałowy pedału hamulca

Mechanizmy hamulcowe kół samochodu zaczynają działać dopiero po wykonaniu przez pedał hamulca określonego skoku jałowego, którego wielkość odpowiada zwykle przesunięciu pedału w granicach 5… … 25 mm. Jałowy skok pedału hamulca mechanicznego ustalany przez wyregulowanie czynnej długości cięgła (patrz punkt 1.6.7) jest koniecz­ny, ponieważ zapewnia zupełne odhamowanie kół po zwolnieniu peda­łu hamulca.Podczas wykonywania przez pedał hamulca skoku jałowego w ukła­dzie hamulców mechanicznych usunięte zostają wszystkie luzy w połą­czeniach cięgieł, lecz rozpieracze szczęk nie powodują jeszcze zmian ich położeń. Natomiast w przypadku hamulców hydraulicznych pod ko­niec jałowego skoku pedału tłok pompy hamulcowej zaczyna zamykać otwór kompensacyjny (jałowy skok pedału reguluje się przez zmianę czynnej długości trzonka tłoka pompy hamulcowej).Objawy. Brak jałowego skoku pedału hamulca powoduje, że mimo zwolnienia pedału szczęki hamulcowe nie oddalają się dostatecznie od bębnów, wskutek czego okładziny szczęk hamulcowych trą o bębny i powodują ich rozgrzewanie się. Jednocześnie samochód nie może osią­gnąć swej największej prędkości (mimo zwolnienia pedału hamulca noż­nego i dźwigni hamulca ręcznego) oraz wzrasta przy tym zużycie pa­liwa.Przyczyny. Powodem braku jałowego skoku pedału hamulca jest nieprawidłowa regulacja jałowego skoku pedału lub opierania się dźwigni pedału o podłogę kabiny (np. wskutek zgięcia pedału), albo też zacieranie się pedału hamulca na jego ułożyskowaniu (osi). Naprawa. Przed przystąpieniem do regulacji jałowego skoku pedału hamulca, należy najpierw sprawdzić, czy pedał nie zacierasię na swej osi, a następnie dopiero sprawdzić jałowy skok pedału. W razie stwierdzenia nieodpowiedniego skoku jałowego pedału hamul­ca, trzeba zgodnie z wytycznymi instrukcji obsługi samochodu prawi­dłowo wyregulować luz pedału.Wskazania. Jeżeli jałowy skok pedału jest prawidłowy, a mimo to bębny hamulcowe nadmiernie się rozgrzewają (wskutek ocierania szczęk), należy kolejno podnieść podnośnikiem koła w celu stwierdze­nia, które z nich jest hamowane. Przyczyny ocierania okładzin szczęk o bęben (np. nieprawidłowa regulacja szczęk, zawieszanie się szczęk na sworzniach itp.) trzeba od razu usunąć.Jałowy skok pedału hamulca należy okresowo sprawdzać i w razie potrzeby prawidłowo wyregulować.

Comments

comments