Brak lub zbyt niski poziom oleju w skrzynce biegów

Objawy. Wskutek braku oleju lub zbyt niskiego poziomu oleju w skrzynce biegów, a zatem niedostatecznego smarowania, składowe jej części silnie rozgrzewają się (zwłaszcza koła zębate). Jednocześnie skrzynka biegów pracuje hałaśliwie (tzw. „wycie” skrzynki).Przyczyny. Brak lub niedostateczna ilość oleju w skrzynce biegów jest zwykle następstwem wyciekania oleju przez nieszczelności, po­wstałe w uszczelkach i podkładkach obudowy. Przyczyną mogą też być niedokręcone korki wlewu i spustowy.Naprawa. Jeżeli niedostateczna ilość oleju jest wynikiem nieszczel­ności skrzynki, należy przede wszystkim wykryć i usunąć przyczynę wydostawania się oleju z obudowy skrzynki biegów (patrz punkt na­stępny). Następnie trzeba uzupełnić ubytek oleju, aż do uzyskania wła­ściwego poziomu oleju w skrzynce biegów (zwykle do wysokości otwo­ru wlewowego lub kontrolnego).Aby sprawdzić poziom oleju w skrzynce biegów, należy wykręcić korki otworów kontrolnych. W razie stwierdzenia niedoboru oleju, na­leży od razu dolać oleju, aż do uzyskania zalecanego poziomu. Po sprawdzeniu poziomu korki należy wkręcić.Wskazania. Olej w skrzynce biegów należy wymieniać ściśle we­dług zaleceń podanych w instrukcji obsługi.

Comments

comments