Brak lub zbyt niski poziom oleju w skrzynce biegów