Brak wyrównoważenia wału napędowego

Ze względu na znaczne wymiary, ciężar i wysokie prędkości obro­towe wał napędowy powinien być starannie wyrównoważony. Nawet w razie niewielkiego stosunkowo niewyrównoważenia wału napędowe­go, podczas jego wirowania elementy przegubów podlegają poważnym obciążeniom pulsującym, a sam wał staje się źródłem drgań rozprze­strzeniających się w układzie napędowym. W rezultacie wzmaga się zużycie przegubów i wielowypustu wału napędowego oraz połączonych z nim zespołów napędowych. Powstaje wówczas niebezpieczeństwo urwania się wału napędowego i spowodowania przez niego rozległych zniszczeń, a nawet wypadku drogowego.Objawy. Brak wyrównoważenia wału napędowego sygnalizują naj­częściej wyczuwalne drgania oraz dudnienie wału i hałaśliwość pracy połączonych z nim zespołów, potęgujące się w pewnych zakresach pręd­kości obrotowych, zwłaszcza wysokich.Przyczyny. Wykrywanie przyczyn niewyrównoważenia wału napę­dowego wymaga sporo doświadczenia i w tej mierze kierowca powi­nien korzystać z pomocy specjalistów w stacji obsługi lub w warsztacie naprawczym.Powodem braku wyrównoważenia wału napędowego jest najczęściej jego błędne złożenie lub nieprawidłowe wbudowanie, odkształcenie (np. wskutek wypadku drogowego lub podczas nieumiejętnego wbudo­wywania), a niekiedy i odpadnięcie ciężarka wyważającego.Drgania i stukanie wału mogą być też wynikiem zluzowania się mo­cowania wałów do kołnierzy przegubów albo kołnierzy skrzynki bie­gów, rozdzielczej lub mostów, a ponadto zużycia łożysk igiełkowych i krzyżaków przegubów oraz połączeń wielowypustowych.W przegubach elastycznych powodem hałaśliwości pracy i drgań wa­łów napędowych może być ponadto uszkodzenie wkładek elastycznych przegubów lub podpory wału.Naprawa. Niewyrównoważony wał napędowy w złożeniu z jego przegubami trzeba wymienić na nowy lub przekazać samochód do warsztatu naprawczego.Wskazania. Podczas wbudowywania wału napędowego należy zwracać uwagę na znaki montażowe wskazujące na prawidłowe poło­żenię wzajemne członów przegubów i łączonych wałów (napędowego, zdawczego, reduktora itp.). Z wałem napędowym trzeba obchodzić się bardzo ostrożnie (np. postawiony pionowo wał napędowy w razie prze­wrócenia się może już utracić wyrównoważenie).

Comments

comments