Czynności kontrolno-regulacyjne przy silniku

Czynności kontrolno-regulacyjne polegają na określeniu stanu tech­nicznego zespołów samochodu (zdolności do dalszej pracy) oraz usunię­ciu stwierdzonych niedomagań przez regulację lub naprawę.Ponieważ charakter czynności kontrolno-regulacyjnych jest bardzo różnorodny, będziemy je rozpatrywali według zespołów i układów.

Comments

comments