Czystość osobista robotników stacji obsługi

Robotnicy stacji obsługi powinni troskliwie przestrzegać czystości ciała (po pracy w stacji obsługi) i odzieży (zarówno bielizny, jak i zewnętrznej odzieży ochronnej). Zakłady pracy powinny robotnikom stacji obsługi za­pewnić nie tylko czystą odzież ochronną zewnętrzną, ale również czystą bieliznę osobistą.

Comments

comments