Dźwigniki

Na stanowiskach obsługowo-naprawczych mogą być zastosowane dźwig­niki samochodowe stacjonarne hydrauliczne (rys. 13.1) lub dźwigniki o na­pędzie elektromechanicznym (rys. 13.2).Na stanowiskach obsługowo-naprawczych kanałowych do podnoszenia przodu lub tyłu samochodu, jak również do wybudowania lub zabudowania zespołów od spodu samochodu, stosuje się dźwigniki przejezdne, zawieszo­ne na brzegach kanału (rys. 13.3).Do prac przy nadwoziu i kabinie kierowcy, wymagających wybudowania ich z podwozia i ponownego zabudowania na podwozie, stosuje się dźwig­niki — żurawie przejezdne, typu ciężkiego (rys. 13.4) i typu lekkiego (rys. 13.5).Na stanowiskach bezkanałowych do podnoszenia przodu i tyłu samocho­du stosuje się dźwigniki przejezdne hydrauliczne (rys. 13.6) i mechani­czne (rys. 13.7).Gdy praca zaplanowana przy samochodzie ma potrwać dłużej i wymaga wchodzenia pod samochód, należy ustawić go na podstawkach nastaw­nych.Jeśli wysokość pomieszczenia stacji obsługi na to pozwala, wskazane jest zastosowanie i zainstalowanie wciągarki jednoszynowej przejezdnej o od­powiednim udźwigu, z napędem ręcznym lub elektrycznym (rys. 13.9). Wciągarka ta służy do wybudowywania i zabudowywania silników do pod­wozia oraz do innych prac wymagających podnoszenia przodu samochodu. Może być ona użyta również do załadunku zespołu na wózek transporto­wy bądź do przewiezienia go bezpośrednio do zespołowni.Jeśli wysokość pomieszczenia jest niewystarczająca do zainstalowania w hali stacji obsługi wciągarki przejezdnej jednoszynowej, może być za­stosowany dźwignik przejezdny bramowy.Innym urządzeniem dźwigowym, praktycznym w zastosowaniu w stacji obsługi, jest wciągarka przejezdna jednoszynowa (rys. 13.8) lub suwnica jednobelkowa o napędzie elektrycznym (rys. 13.9). Suwnica może prze­jeżdżać wzdłuż całej hali stacji obsługi, a wciągarka przejezdna, umiesz­czona na jej belce, może znaleźć się w dowolnym miejscu nad samocho­dem.

Comments

comments