Grzejne urządzenia rozruchowe

Uruchomienie silnika w okresie zimy (w temperaturze poniżej 0°C), szczególnie po dłuższym postoju jest utrudnione. Przyczyny trudności można ująć w następujące punkty:— znaczny wzrost gęstości oleju w misce olejowej, przeciwdziałający obracaniu się wału korbowego silnika;— pogorszenie warunków rozpylania i odparowywania paliwa;— zubożenie mieszanki palnej wskutek skraplania się paliwa na ścian­kach rury ssącej i cylindrów silnika;— obniżenie pojemności elektrycznej akumulatora wskutek ochłodzenia elektrolitu; w wyniku tego rozrusznik nie może rozwinąć swej peł­nej mocy (zbyt wolne obracanie wału korbowego), przy czym inten­sywność iskry zapłonowej jest zbyt mała. Ponadto uruchomienie zimnego silnika powoduje przyspieszenie jego zużycia (patrz punkt 2.6.8).W celu ułatwienia rozruchu silników stosuje się różne metody spro­wadzające się w zasadzie do różnego rodzaju sposobów podgrzewania silników przed uruchomieniem (nierzadko stosuje się jako najbardziej prosty sposób ułatwiający rozruch podgrzanie silnika gorącą wodą, do­starczaną z zewnątrz).Podgrzewacz grzejny na paliwo płynne (zwykle na paliwo silnika) umieszczony pod pokrywą silnika jako indywidualne jego wy­posażenie umożliwia podgrzanie wody w płaszczu wodnym silnika i ogrzanie miski olejowej gorącymi spalinami podgrzewacza.Uruchomienie silnika wysokoprężnego wydatnie można przyspieszyć przez wstępne lub dodatkowe podgrzanie powietrza sprężanego w jego cylindrach. Odpowiednio do konstrukcji silnika spotyka się rozmaite urządzenia rozruchowe. Są to: podgrzewacze, nagrzewnice (specjalny grzejnik elektryczny), grzejniki rozruchowe (tzw. świece ża­rowe) itp. urządzenia specjalne. Niekiedy w celu ułatwienia rozruchu silnika stosuje się specjalne naboje rozruchowe tzw. „start-piloty” za­wierające niewielkie dawki łatwopalnej cieczy (benzyna, eter itp.).

Comments

comments