Instalacja wodociągowa

Źródłem zaopatrzenia w wodę całej zajezdni, w tym stacji obsługi może być wodociąg miejski lub własne ujęcie wody. Zużycie wody jest dosyć duże ze względu na potrzeby:technologiczne (mycie samochodów, zespołów, części),gospodarcze (mycie podłóg, ścian, okien, potrzeby sanitarne),przeciwpożarowe (hydranty, baseny).Woda pobierana z sieci miejskiej ma ciśnienie w granicach 0,2-^-0,25 MPa (2-^-2,5 at). Do mycia samochodów, w celu podniesienia ciśnienia, należy stosować specjalne pompy.Do uzyskania wody ciepłej, jeśli nie można jej uzyskać z sieci ogólnej, zajezdnia i stacja obsługi powinny zainstalować specjalny agregat (wy­miennik ciepła) lub kocioł grzewczy.Zapotrzebowanie wody zimnej i ciepłej określa się w opracowaniu tech­nologicznym w wyniku obliczeń lub przyjmuje się je na podstawie wskaź­ników i zestawia odpowiedni bilans wody.

Comments

comments