INSTALACJE W STACJI OBSŁUGI

Instalacje elektryczneSieć elektryczna stacji obsługi samochodów zasilana jest ze źródła miejs­kiej sieci elektrycznej lub sieci przemysłowej.Stacje obsługi samochodów mają przeważnie następujące instalacje elek­tryczne:jednofazową, na napięcie 24 V,jednofazową, na napięcie 220 V,trójfazową, na napięcie 220/380 V.Jeśli zasilanie w prąd elektryczny jest z sieci wysokiego napięcia, stacja obsługi samochodów musi mieć własny transformator lub wspólny z inny­mi sąsiadującymi jednostkami organizacyjnymi do przemiany prądu wy­sokiego napięcia na prąd o napięciu, użytkowanym w stacji obsługi. Zapotrzebowanie energii elektrycznej, pobieranej przez stację obsługi, za­leżeć będzie od liczby i rodzaju odbiorników energii elektrycznej, jak ma­szyn, obrabiarek, przyrządów i narzędzi napędzanych elektrycznie oraz od stopnia i równoczesności ich wykorzystywania. Takie zapotrzebowanie energii elektrycznej stacji obsługi, ujęte w formie zestawienia zapotrzebo­wania rocznego, nazywamy bilansem energetycznym stacji obsługi.

Comments

comments