INSTRUKTAŻ TECHNOLOGICZNY

Sprawdzanie ciśnienia sprężania w silnikuPodstawowym wskaźnikiem sprawności silnika jest jego należyty stopień sprężania. Silnik wykazujący należyty stopień sprężania ma maksymalną moc i jest oszczędny w zużyciu paliwa.Wielkość ciśnienia sprężania w silniku spalinowym zależy od szczelności pierścieni tłokowych i zaworów. Kontrola wielkości ciśnienia sprężania należy do podstawowych czynności w zakresie obsługi technicznej i pra­cownik powinien być pouczony, że powinna być wykonywana w sposób następujący:należycie naładować akumulator, aby w czasie pomiarów mógł wyko­nywać 200—300 obr/min wału korbowego silnika,nagrzać silnik do temperatury 80—85°C, mierzonej w układzie chło­dzenia,sprawdzić luzy zaworów,wykręcić świece zapłonowe,zdjąć z gaźnika kolanko przewodu łączącego z filtrem powietrza,otworzyć obie przepustnice gaźnika,końcówkę ciśnieniomierza włożyć w otwór świecy i uszczelnić przez dociśnięcie,h) włączyć rozrusznik na czas wykonania 3—4 suwów sprężania w cylin-drze, do którego podłączony został ciśnieniomierz aż jego wskazówka ustalisię.Pomiar należy wykonywać ciśnieniomierzem (rys. 21.1), kolejno we wszy­stkich cylindrach od pierwszego, a następnie powtórzyć w kolejności po­wrotnej. Jako wynik należy przyjąć średnią arytmetyczną z obu pomia­rów dla każdego cylindra.Jeśli w wielkości ciśnienia sprężania następuje odchylenie:pomiędzy poszczególnymi cylindrami więcej niż 0,05 MPa (0,5 kG/cm2),spadek wielkości ciśnienia sprężania poniżej nominalnego większy niż 0,05 MPa (0,5 kG/cm2) oznacza to, że silnik wymaga dalszej kontroli i usta­lenia przyczyny niesprawności.W celu upewnienia się co jest przyczyną spadku ciśnienia sprężania, do każdego cylindra należy wlać oleju silnikowego w ilości wystarczającej do wypełnienia szczeliny między tłokiem i ścianką cylindra i powtórzyć pomiar.Powiększenie się ciśnienia sprężania wskazuje na nieszczelność pierścieni tłokowych, jeśli natomiast ciśnienie pozostaje bez zmiany wskazuje to na nieszczelność zaworów.Jeśli pomiar wielkości sprężania wykaże spadek ciśnienia wskutek nie­szczelności zaworów, należy zdjąć głowicę cylindrów, rozebrać oraz prze-szlifować zawory i gniazda zaworowe.

Comments

comments