Koła jezdne i ogumienie

Trwałość opony samochodowej zależy nie tylko od jej gatunku, ale i od warunków użytkowania samochodu. Nieprzestrzega­nie norm obciążenia i ciśnienia powietrza w ogumieniu, usterki mecha­nizmów pojazdu, nieostrożna jazda, gwałtowne hamowanie, szybka jazda na zakrętach, zanieczyszczenie opon smarami, nieodpowiednie założenie i inne przyczyny skracają trwałość opony, powodując pęka­nie jej osnowy lub przedwczesne zużywanie się bieżnika.W wyniku rosnących wymagań użytkowników samochodów odnośnie prędkości, bezpieczeństwa, komfortu jazdy, terenowości, a także eko­nomii stosowanych w produkcji opon materiałów, przemysł gumowy wprowadza coraz nowe konstrukcje i stale rozszerza asortyment pro­dukowanych modeli i wymiarów opon.Najbardziej rozpowszechnionym rodzajem opon są opony niskiego ciśnienia (tzw. balonowe). Wywierają one stosunkowo niewielkie ciśnienie jednostkowe na nawierzchnię, dzięki czemu na gruntach lekkich wzrasta terenowość samochodu. Wieloma zaletami wyróżniają się opony bezdętkowe. Donajważniejszych należy utrudnione uchodzenie powietrza w razie prze­bicia takiej opony, dzięki zastosowaniu warstwy gumy samouszczelnia-jącej o grubości kilku milimetrów, umieszczonej pod bieżnikiem. Zwiększa to bezpieczeństwo jazdy, szczególnie jeśli chodzi o duże prędkości (w razie przebicia opony ciśnienie powietrza zanika dość powoli).Ponadto opony bezdętkowe w porównaniu ze zwykłymi odznaczają się:a) mniejszym ciężarem ogumienia,2.łatwością naprawy przez zaślepienie małych otworków (bez zdej­mowania opony),3.mniejszą skłonnością do nagrzewania się (brak tarcia między oponąi dętką oraz odprowadzenie ciepła od powietrza bezpośrednio przez tarczę koła).Konieczną szczelność między obrzeżem tarczy i oponą bezdętkową zapewnia warstwa miękkiej gumy. Zawór do napełniania opony bezdętkowej. powietrzem osadzony jest bezpośrednio w obręczy tarczy koła, na specjalnych uszczelkach gumowych.Opony przystosowane do zmiennego ciśnienia powietrza w dętkach stosowane są w samochodach terenowych i uterenowionych. Konstruk­cja opony oraz układ sterowania wysokością ciśnienia w oponie zain­stalowany na samochodzie umożliwiają zmianę ciśnienia powietrza w oponach w czasie jazdy aż do 0,5 kG/cm2. Dzięki temu płaszczyzna przylegania opony do gruntu zwiększa się i w wyniku otrzymujemy zmniejszenie nacisków jednostkowych oraz lepszą tere-nowość pojazdu na miękkim podłożu.Samochody wyposażone w urządzenia do zmiany ciśnienia w ogu­mieniu w czasie jazdy mogą kontynuować jazdę z uszkodzonym (prze­bitym) ogumieniem (ubytek uzupełnia sprężarka).Opony szerokoprofilowe są to opony bezdętkowe, prze­znaczone do pracy w ciężkich warunkach (bezdroża). Szerokość profilu tych opon jest 2 … 2,5 raza większa niż w zwykłych oponach. Szeroki i o specjalnym kształcie profil oraz niskie ciśnienie powietrza wewnątrz opony umożliwiają większe odkształcenie opon (zmniejszenie ciśnienia jednostkowego na grunt) i lepszą terenowość pojazdu. Opony te zakłada się tylko na tylne koła pojazdu, po jednej z każdej strony, zamiast zwykłych kół bliźniaczych bez jakichkolwiek przeróbek samochodu.Wytrzymałość opony na obciążenie zwiększa się przez zastosowanie kordów z drutów stalowych oraz przez dobranie właści­wego układu warstw kordu w osnowie opony (tzw. oprawy promie­niowe).Rzeźba bieżnika odgrywa doniosłą rolę w jakości opony, jeśli chodzi o jej przyczepność do nawierzchni drogi. Niestety, dobranie takiego bież­nika, by spełniał optymalnie wszystkie przewidywane warunki użytko­wania jest bardzo trudne. Stąd też spotyka się ogromną rozmaitość opon pod względem rodzaju rzeźby bieżnika. Niezależnieod tego spotyka się coraz więcej różnych rozwiązań opon zapewnia­jących zwiększoną ich przyczepność do nawierzchni, trwałość i odpor­ność na uszkodzenia. Do takich należą opony o wymiennych pierście­niach bieżnych, opony z kolcami przeciwślizgowymi i wiele innych.Ponadto spotyka się wiele rodzajów ogumienia specjalnego (opony wielokomorowe, walcowe, półeliptyczne itp.).Zagadnienie uszkodzeń i niedomagań ogumienia sprowadza się za­sadniczo do problemów związanych z zużyciem opon i dętek.

Comments

comments