Korek lodowy w przewodzie paliwa

Objawy. Korki lodowe mogą tworzyć się w układzie zasilania pali­wem tylko w niskich temperaturach otoczenia, praktycznie jedynie pod­czas silnych mrozów. W razie powstania tego rodzaju korka lodowego pracujący silnik niespodziewanie zaczyna „kichać” w gaźnik (wskutek zasilania zbyt ubogą mieszanką), po czym zatrzymuje się. Ponowne uru­chomienie silnika bezpośrednio po jego zatrzymaniu się nie jest możli­we. Po odłączeniu przewodu paliwa od gaźnika stwierdza się brak do­pływu paliwa.Przyczyny. Powodem utworzenia się korka lodowego jest za­marznięcie w przewodzie wody zawartej w paliwie. Kropelki wody przenikające do paliwa wskutek skraplania się pary wodnej w zbiorni­ku albo podczas napełniania zbiornika (np. jeżeli pada deszcz lub śnieg) zamarzają, przy czym tworzące się igiełki, lodu gromadzą się w jakimś załamaniu przewodu zaślepiając go.Naprawa. Zaślepiony korkiem lodowym odcinek przewodu paliwa należy odłączyć, rozgrzać i przedmuchać sprężonym powietrzem (lub przy użyciu pompki do ogumienia).Praktykowany dość szeroko sposób zabezpieczenia się przed możli­wością tworzenia się korków lodowych polega na dolaniu do zbiornika paliwa około 0,25 1 spirytusu denaturowego. Ponieważ woda miesza się ze spirytusem w dowolnym stosunku, powstaje w paliwie nowa miesza­nina o niskiej temperaturze krzepnięcia (eliminuje z paliwa wodę).

Comments

comments