Kuźnia-resorownia

Zakres prac kuźni-resorowni w stacji obsługi średniej wielkości obejmuje drobne prace kowalskie, wykonywane bezpośrednio przy pojazdach sa­mochodowych lub w kuźni, oraz naprawę resorów.Zagospodarowanie powierzchni kuźni-resorowni przedstawiono na rysun­ku 11.48. Powierzchnia jej wynosi 30 m2 (5*6 m).Wymagania budowlane dla kuźni-resorowni: wysokość 3,2 m, oświetlenie naturalne 0,15—0,20. Podłoga polepa lub beton. Wymagania instalacyjne:podłączenie maszyn do sieci elektrycznej,1 gniazdko dawcze 220/380 V, 1,0 kW,1 gniazdko dawcze 220 V, 0,5 kW,1 punkt odbioru sprężonego powietrza o ciśnieniu 0,6-5-1,0 MPa (6-5-10 at),1 punkt odbioru wody o ciśnieniu sieciowym,wyciąg znad kotliny kuziennej,1 kratka ściekowa,wentylacja — wywiew równoważny wyciągowi miejscowemu,temperatura w pomieszczeniu 15°C. Wyposażenie kuźni-resorowni podano w tablicy 11.10.

Comments

comments