Kużnia-resorownia

Zakres prac kuźni w stacji obsługi samochodów obejmuje drobne prace kowalskie dla stanowisk obsługowo-naprawczych oraz naprawę resorów. Naprawa resoru polega na zdemontowaniu, oczyszczeniu, sprawdzeniu sta­nu poszczególnych piór i pozostałych detali resoru, profilowaniu odkształ­conych piór na walcarce, naprawie lub zamianie na nowe pozostałych de­tali, posmarowaniu i złożeniu. Kuźnia przy stacji obsługi nie ma warun­ków w zakresie obróbki cieplnej oraz urządzeń do sprawdzania sprężysto­ści piór i nie może podejmować się wykonywania tych prac.Zagospodarowanie powierzchni kuźni przedstawia rysunek 15.14. Praca na jedną zmianę. Wyposażenie kuźni-resorowni podane zostało w tablicy 11.10.Wymagania budowlane: wysokość 3,2 m, oświetlenie naturalne 0,15—0,20, podłoga betonowa gładka, pyłochłonna.Wymagania instalacyjne:2 gniazdka dawcze 220/380 V, 1,0 kW,2 gniazdka dawcze 220 V, 0,5 kW,2 punkty odbioru powietrza sprężonego o ciśnieniu 0,6-r-l,0 MPa (6-5-10 at),2 punkty odbioru wody zimnej o ciśnieniu sieciowym,2 kratki ściekowe z osadnikiem błota,1 wyciąg znad kotliny kuziennej,1 wyciąg znad wanny do mycia części,wentylacja, nawiew równy wyciągowi miejscowemu,temperatura w pomieszczeniu 15°C.

Comments

comments