Lakiernia

Do prac lakierniczych, wykonywanych w lakierni stacji obsługi (rys. 11.62), zaliczyć należy:odświeżanie powłok lakierniczych pojazdów samochodowych w zakre­sie wykonania sezonowej obsługi technicznej,zaprawki lakiernicze przy pojazdach po naprawie,malowanie zespołów po naprawie,malowanie tabliczek, napisów i znaków na pojazdach.Prace lakiernicze wykonywać należy w oddzielnych pomieszczemach i przy zachowaniu wszystkich obowiązujących przepisów z zakresu bezpieczeń-stwa i higieny pracy oraz przeciwpożarowego. W celu stworzenia należy­tych warunków pracy w pomieszczeniach lakierni należy przewidzieć co najmniej oddzielne:stanowisko lakierowania pojazdów samochodowych,stanowisko lakierowania zespołów i drobnych części,skład podręczny do przechowywania i przygotowywania materiałów do prac lakierniczych.Lakierowanie podwozia pojazdu samochodowego wymaga zastosowania do pracy kanału. Dobrym rozwiązaniem jest w tym przypadku dźwignik czte-rokolumnowy z napędem mechaniczno-elektrycznym.

Comments

comments