Lakiernia

Do prac lakierniczych, wykonywanych w stacji obsługi, należą:odnawianie powłok lakierniczych samochodów przybywających do la­kierni w ramach wykonywania obsługi technicznej sezonowej,zaprawki lakiernicze samochodów po naprawie,malowanie zespołów po naprawie,.malowanie tabliczek, napisów i znaków na samochodach itp., —■ zabezpieczanie samochodów przed korozją.Do prac lakierniczych przy samochodach wyznacza się dwa stanowiska, w tym jedno dźwignikowe, oraz stanowisko do lakierowania zespołów i dro­bnych przedmiotów.Praca na jedną zmianę. Powierzchnia lakierni 216 m2.Zagospodarowanie powierzchni lakierni przedstawiono na rysunku 15.19. Wyposażenie lakierni podano w tablicy 12.13.Wymagania budowlane: wysokość nad dwoma stanowiskami lakierowania samochodów 6 m, w pozostałych pomieszczeniach 3,2 m, podłoga i ściany zmywalne, oświetlenie naturalne 0,15—0,20. Wymagania instalacyjne:podłączenie urządzeń wentylacyjnych do sieci elektrycznej,2 gniazdka dawcze 220/380 V, 10 kW,3 punkty odbioru wody zimnej o ciśnieniu sieciowym,1 punkt odbioru wody ciepłej o ciśnieniu sieciowym,6 punktów odbioru powietrza sprężonego o ciśnieniu 0,4-H),6 MPa (4H-6 at),4 kratki ściekowe z osadnikiem błota,wyciąg indywidualny znad stołu do malowania drobnych części,wentylacja ogólna według dopuszczalnej koncentracji rozpuszczalnika, wymiana 10-krotna/h,temperatura w pomieszczeniu 20°C.

Comments

comments