Lakiernia

Do zadań lakierni należy wykonywanie prac lakierniczych na obsługiwa­nych pojazdach samochodowych.Zagospodarowanie powierzchni lakierni przedstawiono na rysunku 11.56. W modelu stacji obsługi 200 pojazdów ciężarowych średniej ładowności powierzchnia lakierni powinna wynosić 90 m2. Wielkości poszczególnych pomieszczeń będą wtedy przykładowo wynosić:stanowisko lakierowania pojazdów 6,0-10,0 = 60,0 m2stanowisko lakierowania zespołów i drobnychczęści 3,0- 3,0 = 9,0 m2skład podręczny na materiały 3,0- 2,5 = 7,5 m2pomieszczenie dla urządzeń wentylacyjnych 3,0- 3,0 = 9,0 m2korytarz 3,0- 1,5 = 4,5 m2 Zatrudnienie: 2 pracowników w ciągu dziennej zmiany.Wymagania budowlane: wysokość 4,0 m, oświetlenie naturalne 0,15—0,20. Podłoga i ściany zmywalne. Wymagania instalacyjne:2 gniazdka dawcze 220/380 V, 10,0 kW,1 punkt odbioru wody o ciśnieniu sieciowym,3 punkty odbioru sprężonego powietrza o ciśnieniu 0,4-5-0,6 MPa (4-5-6 at),2 kratki ściekowe do kanalizacji przez osadnik błota i tłuszczu,wyciąg indywidualny znad stołu do malowania drobnych części.wentylacja ogólna przy dopuszczalnej koncentracji rozpuszczalnika, wymiana nie częstsza niż 10-krotna/h,temperatura w pomieszczeniu 20°C. Wyposażenie lakierni podane zostało w tablicy 11.12.

Comments

comments