Magazyn części zamiennych

Dane do obliczeń:a) ciężar własny pojazdu samochodowego:samochód średniej ładowności 3,85 t,samochód dużej ładowności 6,4 t,przyczepa samochodowa 4,1 t,b) ciężar pojazdów do obliczeń: *średni ciężar własny samochodów: 3,85 + 6,4 : 2 = 5,1 tprzyczepa 20% od ciężaru własnego: 4,1-0,2 = 0,8 tciężar części zamiennych, % od ciężaru własnego pojazdów (k): 6%okres t miesięcy składowania: 3obciążenie podłogi: 0,6 tonywymiar obrysu półki-regału w rzucie poziomym: 0,8 X 2,0 mpowierzchnia zajęta przez półkę-regał: 1,6 m2h) składowanie zespołów, % od powierzchni zajętej przez półki-regały:25%i) odbiór i biuro magazynowe, % od powierzchni zajętej przez półki-re-gały i zespoły: 10%j) współczynnik zagęszczenia: 3Obliczenie magazynu części zamiennych:0,6ciężar części zamiennych t:powierzchnia składowania części zamiennych: F = 33>4= 55,6 = 56 m236N =— liczba półek i regałów: 56 1,6powierzchnia składowania części zamiennych: Fcz = 36-1,6-3 = 154,8 = 155 m2powierzchnia składowania zespołów: Fzes = 155-0,25 = 36,7 = 40 m2powierzchnia składowania części i zespołów: Fcz = 155-40 = 195 m2odbiór części zamiennych i zespołów oraz biuro magazynowe: Fob = 195-0,10 = 19,5 = 20 m2powierzchnia magazynu części zamiennych i zespołów: j = 195 + 20 = 215 m2Zagospodarowanie powierzchni magazynu części zamiennych i zespołów przedstawia rysunek 15.22. Transport w magazynie:zespoły — suwnica jednobelkowa o udźwigu 1,0 t,części zamienne — wózek elektryczny oraz wózki ręczne. Wymagania budowlane: wysokość 3,2 m, oświetlenie naturalne 0,15—0,20, podłoga gładka, pyłochłonna.Wymagania instalacyjne:5 gniazdek dawczych 220 V, 0,5 kW,1 punkt odbioru wody zimnej ze zlewem,wentylacja grawitacyjna naturalna,temperatura w pomieszczeniu 12°C.

Comments

comments