Magazyn materiałów technicznych

W tablicy 19.6 jest podany wykaz materiałów technicznych niezbędnych w stacji obsługi samochodów.Optymalnie na jeden samochód wypada 15 kg/rok.Dla 400 samochodów ciężar materiałów technicznych wynosi:O = 400-15 = 6000 kgPrzy średnim obciążeniu 600 kg/m2 podłogi, powierzchnia składowania wynosi:Fskt = 6000 : 600 = 10 m2Powierzchnia magazynu, przy współczynniku zagęszczenia 3, wynosi F = 10-3 = 30 m2Wymagania budowlane: wysokość 3,2 m, oświetlenie naturalne 0,15—0,20, podłoga gładka, pyłochłonna. Wymagania instalacyjne:1 podłączenie do sieci elektrycznej piły do metali 220/380 V, 1,6 kW,1 gniazdko dawcze 220 V, 0,5 kW.

Comments

comments