Magazyn ogumienia

Dane do obliczeń:a) przebiegi eksploatacyjne opon:opony nowe 8,25-20 ‘ 50 000 kmopony nowe 9,00-20 65 000 kmopony nowe 11,00-20 65 000 kmopony bieżnikowane 8,25-20 30 000 kmopony bocznikowane 9,00-20 40 000 kmopony bieżnikowane 11,00-20 45 000 kmb) przebieg eksploatacyjny dętek:— 85% opony nowej,liczba opon bieżnikowanych — 40% opon nowych,okres składowania:opony nowe i bieżnikowane oraz dętki — 30 dni,opony do bieżnikowania — 10 dni.e) współczynnik wypełnienia regału magazynowego 0,8. Przykład obli-czenia zapotrzebowania opon podano w tablicy 15.13.Liczbę składowanych opon oraz liczbę palet pod składowane opony poda­no w tablicy 15.14.Przykład obliczenia zapotrzebowania dętek podano w tablicy 15.15. Prze­bieg dętki wynosi 85% przebiegu opony nowej. Liczba opon nowych, po­większona o 15%, stanowi roczne zapotrzebowanie dętek. Dętki nowe są dostarczane w stanie opakowanym i są składowane w re­gałach.Przyjmując regał o wymiarach 3X0,8 m w obrysie poziomym i 2 m wy­sokości (4,8 m3) oraz współczynnik wypełnienia 0,8, liczba regałów wy-• »t 10-0,8 nosi: N = 4 g = 1,7 = 2Zagospodarowanie powierzchni magazynu ogumienia przedstawiono na ry­sunku 15.23.Powierzchnia magazynu 216 m2.Wymagania budowlane: wysokość 3,2 m, oświetlenie naturalne 0,10—0,15, podłoga gładka, pyłochłonna. Wymagania instalacyjne:1 gniazdko dawcze 220 V, 0,5 kW,1 punkt czerpalny wody ze zlewem,wentylacja grawitacyjna,wilgotność w pomieszczeniu 50—80%.

Comments

comments