MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

W czasie użytkowania pojazdów samochodowych niezbędne jest zaopatry­wanie ich w materiały konieczne do pracy pojazdu. W sposób ciągły po­jazdy samochodowe muszą być zaopatrywane w następujące materiały:paliwo niezbędne do napędu silnika,paliwa potrzebne do napędu agregatów, w które wyposażony jest po­jazd (grzejne, chłodnicze itp.),oleje i smary,płyny techniczne (do układu hamulcowego, układu chłodzenia amor­tyzatorów itp.),kwasy i elektrolity do akumulatorów,ogumienie,sprężone powietrze,wodę i różne płyny myjące do spryskiwania szyb itp.Właściwość stosowanych materiałów, ich dobór i jakość mają coraz więk­sze znaczenie w eksploatacji technicznej pojazdów samochodowych. Z tych względów wszyscy, którzy mają do czynienia z eksploatacją pojazdów sa­mochodowych i przygotowaniem ich do pracy, powinni być dobrze zorien­towani w zakresie wszystkich materiałów eksploatacyjnych używanych do pojazdów samochodowych.

Comments

comments