Mechanizm rozrządu

Zadaniem mechanizmu rozrządu jest:otwieranie i zamykanie w odpowiednich okresach czasu kanałów ssących, przez które mieszanka lub samo powietrze (w silnikach wy­sokoprężnych) napływa do poszczególnych cylindrów i napełnia je;otwieranie i zamykanie w odpowiednich okresach czasu kanałówwydechowych, przez które spaliny opuszczają cylindry.Mechanizm rozrządu powinien’ otwierać i zamykać kanały w taki sposób, aby jak największe ilości mieszanki (lub powietrza) przedosta­wały się do wnętrza cylindrów silnika i jednocześnie opróżnianie cy­lindrów ze spalin było jak najdokładniejsze.Zależnie od rozmieszczenia zaworów rozróżnia się trzy rodzaje ukła­du rozrządu:— układ dolnozaworowy, zwany też bocznozaworowym, kiedy zawory umieszczone są w kadłubie silnika;— układ górnozaworowy, kiedy zawory umieszczone są w głowicy sil­nika;— układ mieszany (jeden zawór umieszczony w kadłubie silnika, drugi zaś w głowicy.Mechanizm rozrządu składa się z wału rozrządu, zaworów, popycha-czy, dźwigienek i sprężyn zaworów. Mechanizm rozrządu napędzanyjest przez wał korbowy za pośred­nictwem kół zębatych, łańcucha lub wałka królewskiego, przy czym stosunek prędkości obroto­wej wału korbowego do prędkości obrotowej wału rozrządu wynosi w silnikach czterosuwowych 2 : 1.Zawory mechanizmu rozrządu pracują w ciężkich warunkach.Unoszą się one nieustannie ponad swe gniazda i opadają na nie z po­wrotem (często tysiąc i więcej razy w ciągu minuty). Ponadto zawory narażone są na wpływ wysokich temperatur dochodzących w okresach spalania się mieszanki do 2500°C. Średnia temperatura pracy zaworów wydechowych wynosi 650 … 800°C i więcej. Z powyższych względów gniazda zaworów wydechowych, jako najbardziej narażone na szkodliwe oddziaływanie gorących spalin, często wykonywane są w postaci wymiennych pierścieni osadzonych w kadłubie lub głowicy silnika.Aby zmniejszyć szybkość zużywania się grzybka zaworu i jego gniaz­da, często pokrywa się ich przylgnie cienką powłoką twardego stopuspecjalnego, jak stellit, sormait i inne. Zwiększa to kilkakrotnie trwa­łość grzybków i gniazd zaworów.

Comments

comments