Mieszanka zbyt bogata

Objawy. Jeżeli silnik pracuje na zbyt bogatej mieszance, jej szyb­kość spalania jest niewielka, a część paliwa w ogóle nie spala się wsku­tek braku tlenu w cylindrze. Pociąga to za sobą spadek mocy (silnik traci zrywność, źle ciągnie) i przegrzewanie się silnika oraz wzrost zu­życia paliwa. Wskutek przeciągania się spalania w cylindrach i prze­dostawania się do rury wydechowej wraz ze spalinami niespalonych cząstek paliwa, resztki mieszanki ulegają spaleniu dopiero we wnętrzu rury wydechowej, co powoduje tzw. strzały w tłumiku. W wyniku ta­kiego spalania z rury wydechowej wydobywa się czarny gryzący dym z iskrami. Wskutek „strzałów” w tłumik może nastąpić jego pęknięcie lub rozerwanie.Dodatkowym objawem jest zwykle utrudniony rozruch silnika, gdyż mieszanka trudniej ulega zapaleniu, a ponadto elektrody świec zapło­nowych są zwilżone paliwem.Przyczyny. Powodem nadmiernego wzbogacenia mieszanki są roz­maite niedomagania gaźnika (za ciężki pływak, nieszczelny zawór igli­cowy, nieprawidłowo dobrane dysze itp. lub nie­potrzebne włączenie zasysacza.Naprawa. Zasilanie silnika zbyt bogatą mieszanką nie tylko zwięk­sza wydatnie zużycie paliwa, ale również szybko pogarsza stan tech­niczny silnika. Z tych względów przyczynę nadmiernego wzbogacania mieszanki należy możliwie najszybciej rozpoznać i usunąć.Wskazania. Trzeba pamiętać, że zasysacz służy wyłącznie do za­pewnienia regularnej pracy silnika w okresie uruchamiania zimnego silnika i nagrzewania go. Po doprowadzeniu silnika do stanu równo­wagi cieplnej zasysacz należy wyłączyć (gałkę ssania trzeba wcisnąć).„Strzały” w tłumiku mogą występować nie tylko wskutek zasilania silnika zbyt bogatą mieszanką, ale np. w wyniku braku zapłonów w jed­nym z cylindrów. Niespalona w cylindrze mieszanka odpływa wówczas w okresie wydechu do rury wydechowej i tam zapala się od rozgrza­nych spalin uchodzących z innych cylindrów. Przyczyną „strzałów” w tłumiku może być również zbyt małe wyprzedzenie zapłonu.

Comments

comments