Montaż ogumienia i wulkanizacja dętek

Stanowisko to obejmuje demontaż kół, sprawdzenie stanu opon i dętek, naprawę dętek oraz montaż kół. Opony wymagające naprawy i dętki nie nadające się do naprawy przekazuje się do magazynu, a na ich miejsce po­biera nowe.Tarcze kół wymagające zabezpieczenia przed korozją odsyła się na stano­wisko malarskie (stanowisko mycia samochodów) do oczyszczenia i malo­wania. Tarcze kół wymagające naprawy odsyła się do stacji obsługi o peł­nym zakresie napraw.Powierzchnia pomieszczenia wynosi 24 m2 (4-6 m). Zagospodarowanie po­wierzchni przedstawia rysunek 17.7.Wymagania budowlane: wysokość 3,2 m, oświetlenie naturalne 0,15—0,20, podłoga i ściany do wysokości 1,5 m zmywalne. Wymagania instalacyjne:1 gniazdko dawcze 220 V, 1,0 kW,2 punkty czerpalne sprężonego powietrza o ciśnieniu 0,6-M,0 MPa (6^-10 at),1 kratka ściekowa,wentylacja ogólna, wymiana 2-krotna/h,temperatura w pomieszczeniu 15°C.

Comments

comments