Mycie parowo-wodne

Każdy pojazd samochodowy, kierowany na stanowisko obsługowo-napra-wcze, myje się zimną wodą na stanowisku mycia. Urządzenie do mycia zimnowodnego pokazuje rysunek 10.11. Na nim usunięty zostaje z pojaz­du brud, błoto i kurz, które nie zmyte mogłyby dostać się wraz z pojaz­dem na stanowiska obsługi i napraw, na stanowiska kontroli i diagnostyki i innych pomieszczeń stacji. Zimna woda zmywa jednak, jak to zostało już powiedziane, tylko kurz i lekko przywarte do powierzchni błoto i’brud, nie usuwa jednak warstw błota stwardniałego, zmieszanego ze smarami i ole­jem i mocno przywartego.W stacjach obsługi, które nie dysponują sieciową gorącą wodą technolo­giczną, jaka w tym przypadku jest potrzebna, zastosować można agregaty parowo-wodne. Są to urządzenia o różnej wydajności wody gorącej, ogrze­wane prądem elektrycznym lub olejem napędowym (rys. 10.12).

Comments

comments