Mycie pojazdów samochodowych

Mycie pojazdów samochodowych należy stosować w miarę potrzeby. W za­sadzie każdy pojazd samochodowy, szczególnie autobus po całodziennym przebiegu powinien być umyty. Po poruszaniu się jednak na drogach o na­wierzchni utwardzonej, w okresach suchych, każdorazowe mycie pojazdu szczególnie ciężarowego nie jest konieczne ani nawet wskazane. Lekkie zakurzenie podwozia pojazdu samochodowego ułatwia, jak to do­brze wiadomo doświadczonym kierowcom, wykonanie czynności kontrol­nych w obsłudze codziennej, wykrycie nieszczelności miski olejowej, po­luzowania nakrętek itd. Z tego powodu pierwsze oględziny pojazdu powin­ny odbywać się przed myciem.Natomiast cały pojazd samochodowy, zarówno nadwozie, jak i podwozie, powinien być dokładnie myty przed każdą okresową obsługą techniczną. Prawidłowe wykonanie czynności obsługi technicznej jest możliwe jedynie na czystym i suchym pojeździe.Po umyciu konieczne jest osuszenie pojazdu, a przynajmniej odczekanie, aby ociekła z niego woda. W razie braku urządzenia do suszenia pojazdu ciepłym powietrzem, między myjnią a halą obsługową powinno być od­powiednio dużo miejsca wolnego, na którym pojazdy mogłyby wyschnąć. Z tego względu nie powinno się umieszczać myjni w hali obsług ani w bez­pośrednim jej sąsiedztwie.Mycie pojazdów w okresie zimy, a zwłaszcza mrozów, wymaga specjal­nego pomieszczenia do odmrażania i ogrzania pojazdu. Podczas mycia po­jazdu, którego oblachowanie zewnętrzne ma temperaturę niższą niż 0°C, woda zamarza na powierzchni i usunięcie brudu nie tylko jest trudne, ale niszczy lakier. Dlatego w razie braku odpowiednich urządzeń do ogrzania pojazdów, mycie pojazdów w okresie mrozów należy ograniczyć do przy­padków rzeczywiście niezbędnych.

Comments

comments