Mycie samochodów

Operację tę należy przeprowadzać w zamkniętym pomieszczeniu. Powierzchnia stanowiska 54 m2 (6-9 m). Technologia mycia została szcze­gółowo opisana w rozdziale 10.2.Zagospodarowanie powierzchni stanowiska mycia podobne jak w zajezd­ni obliczonej na 200 pojazdów samochodowych, przedstawione na rysun­kach 10.13 i 16.14.

Comments

comments