Nadmierne luzy w łożyskach piast kół przednich

Koła przednie (kierowane) samochodu nie obracają się w płasz­czyznach pionowych i równoległych do siebie, lecz mają określone ustawienie, które ułatwia skręcanie kół w bok i ich powracanie do środkowych położeń odpowiadających jeździe na wprost.Kąt między płaszczyzną koła a pionem nazywa się kątem pochylenia kół przednich. Wielkość jego zawiera się w różnych samochodach od 1. .. 2,5°.Zbieżność kół przednich reguluje się przez zmianę czynnej długości drążka poprzecznego układu zwrotniczego. Zbieżność kół przednich wy­nosi w różnych samochodach 1,5… 12 mm. Kąt wyprzedzenia kół przednich wynosi zwykle 0 … 7°.Podczas regulacji ustawienia kół przednich należy zachować zasadę, aby minimalnemu pochyleniu kół odpowiadała minimalna zbieżność (i odwrotnie, maksymalnemu pochyleniu — maksymalna zbieżność).Objawy. Nadmierne luzy w łożyskach piast kół przednich ujawniają się przez drgania i wstrząsy kół przednich podczas jazdy oraz trudności w prowadzeniu samochodu.Jeżeli podczas sprawdzania luzów w ułożyskowaniu sworzni zwrotnic (w sposób podany w punkcie 3.5.6) koło jezdne wykazuje luz poosiowy lub bęben hamulcowy jest przesunięty w stosunku do tarczy hamulco­wej, świadczy to o nadmiernym luzie w łożyskach piast,Naprawa. Regulacja luzów w łożyskach piast przednich kół wy­maga specjalnej uwagi. W razie zbyt dużych luzów podczas ruchu samochodu łożyska stukają i wskutek wybijania się ule­gają przedwczesnemu zużyciu. Natomiast w przypadku zbyt małych luzów łożyska silnie nagrzewają się podczas ruchu pojazdu, co powo­duje wyciekanie smaru i może stać się nawet przyczyną zatarcia lub uszkodzenia łożysk.Łożyska zużyte należy wymienić na nowe. Przed założeniem nowego łożyska trzeba je wymyć w benzynie lub nafcie, osuszyć sprężonym powietrzem i nasmarować właściwym smarem. Podczas mycia łożysk należy uważać, aby nie pozostawić w nich jakichś zanieczyszczeń (np. opiłek, ziarn piasku itp.), ponieważ łatwo powodują one przedwczesne zużycie łożyska.Łożyska trzeba zakładać ostrożnie (specjalnym przyrządem, nigdy przez wbijanie), zwracając uwagę, aby nie spowodować pęknięcia pierś­cienia lub uszkodzenia kulek. Po założeniu łożyska należy dokręcić na­krętkę mocującą i zabezpieczyć ją zawleczką. Przed zamo­cowaniem pokrywy nie powinno się nakładać w nią smaru.Wskazania. Łożyska piast kół przednich trzeba smarować zgodnie z zaleceniami instrukcji fabrycznej. W celu wymiany smaru w łożyskach należy zdjąć i rozebrać piasty oraz łożyska, przemyć je, a na­stępnie sprawdzić ich stan, wymieniając w razie potrzeby uszkodzone części na nowe.

Comments

comments