Nadmierne luzy zaworów w prowadnicach

Objawy. Zbyt duże luzy w prowadnicach zaworów (nadmierne zuży­cie prowadnic) jest zwykle sygnalizowane przez:— utrudniony rozruch (silniki gaźnikowe) oraz nieregularny jałowy bieg silnika (wskutek nieszczelności wywołanych mimośrodowym osiadaniem zaworu i niezupełnym przyleganiem zaworu do gniazda);dymienie silnika (obecność stalowo-błękitnego dymu w spalinach);wzrost zużycia oleju;osadzanie się nagaru w komorze spalania, na denkach tłoków i przygniach zaworów.Przyczyny. Powodem zbyt dużych luzów zaworów w prowadnicach może być zużycie współpracujących części (prowadnica-trzonek zawo­ru) — eksploatacyjne lub przedwczesne, np. wskutek niedostatecznego smarowania prowadnic.Jeżeli trzonki zaworów są przymusowo smarowane, olej napływający lub wtłaczany pod ciśnieniem do prowadnic zaworów przedostaje się wraz z mieszanką do cylindrów, gdzie spala się częściowo. Powoduje to dymienie silnika i tworzenie się nagaru w komorach spalania.Wskutek zbyt dużego luzu zaworu w prowadnicy, zawór wykonuje ruchy kołyszące i nie zawsze osiada całą przylgnią (współosiowo) na gniazdo, lecz jednostronnie, co opóźnia zamykanie się zaworu i uniemożliwia uzyskanie wymaganej szczelności. Ponadto zbyt dużyluz zaworu w prowadnicy powoduje nierównomierne wybijanie się przylgni gniazda zaworu i grzybka zaworu.Naprawa. Po stwierdzeniu zbyt dużych luzów zaworów w prowad­nicach należy prowadnice wymienić na nowe. Jeśli trzonki zaworów są zużyte, należy wymienić również i zawory. Jednocześnie trzeba oczywi­ście przeszlifować gniazda zaworów i dotrzeć zawory. Po obróbce gniazd i prowadnic należy sprawdzić ich wzajemna współosiowość.

Comments

comments