Nadmierne zużycie łożysk mechanizmu różnicowego

Objawy. Wskutek nadmiernego zużycia łożysk mechanizm różnicowy pracuje hałaśliwie, a podczas ruszania samochodu z miejsca w układzie napędowym występują uchwytne drgania. W razie omawianego niedo­magania nie stwierdza się natomiast wzmożonego nagrzewania się mo­stu napędowego.Przyczyny. Powodem zużycia łożysk mechanizmu różnicowego jest zwykle ich zużycie eksploatacyjne (wskutek przebycia przez samochód przebiegu międzynaprawczego). Przyspieszone zużycie może być wynikiem nieprawidłowej regulacji (zbyt duży docisk wstęp­ny), stosowania oleju innego niż przewidziany instrukcją lub zanie­czyszczonego, albo też wynikiem poluzowania mocowania kołnierza koła napędzającego lub wału napędowego do kołnierza. Powodem może być również zła konserwacja pojazdu będącego na przechowaniu (korozja łożysk).Naprawa. Zużyte łożyska mechanizmu różnicowego wymienia się wyłącznie w warsztacie naprawczym.Wskazania. Prawidłowość działania mechanizmu różnicowego sprawdza się zgodnie z zaleceniami instrukcji obsługi. Najczęściej obo­wiązuje następujący tok postępowania:— podnieść sprawdzany most napędowy i podstawić pod niego odpo­wiednie stojaki;ustawić dźwignię zmiany biegów w położeniu wyłączenia (neu­tralne);obracać ręką jedno z kół; jeżeli mechanizm różnicowy działa pra­widłowo, to drugie koło będzie się swobodnie obracało w odwrotnym kierunku, przy czym nie słychać zgrzytów, szumów lub stuków;jeżeli koło obraca się z oporem, świadczy to albo o zwichrowaniu obudowy mostu napędowego, albo o zatarciu łożysk; kiedy nato­miast oba koła obracają się w tym samym kierunku, sygnalizuje to zatarcie się satelitów.Aby zabezpieczyć łożyska i pozostałe części mechanizmu różnicowego przed przedwczesnym zużyciem lub uszkodzeniem, kierowca powinien dbać przede wszystkim o należyte smarowanie mechanizmu różnicowe­go, a więc:używać właściwego gatunku oleju przekładniowego, zalecanego w instrukcji danego pojazdu;okresowo kontrolować poziom oleju w moście napędowym;zmieniać olej w moście napędowym w terminach przewidzianych w instrukcji obsługi;prawidłowo i we właściwym czasie przeprowadzać regulację ło­żysk.

Comments

comments