Nadmierne zużycie łożysk piast kół jezdnych

Objawy. Podczas ruchu samochodu koło jezdne osadzone na nad­miernie zużytych łożyskach „rzuca” i wywołuje drgania oraz wstrząsy. Po podniesieniu tyłu pojazdu i przeprowadzeniu próby w sposób po­kazany na rysunku 3-55 wyraźnie można wyczuć luzy w ułożyskowaniu koła.Przyczyny. Powodem nadmiernego zużycia łożysk może być ich zwykłe zużycie eksploatacyjne po określonym przebiegu samochodu (powyżej 50 000 km). Przedwczesne zużycie łożysk jest z reguły na­stępstwem niedbałej obsługi (np. niedostatecznego smarowania, nie­prawidłowej regulacji itp.).Naprawa. Nadmiernie zużyte łożyska piast kół jezdnych trzeba od razu wymienić na nowe (tylko w warsztacie naprawczym).Jeżeli zużycie łożysk jest stosunkowo niewielkie, nadmierne luzy w ułożyskowaniu kół jezdnych można usunąć przez regulację. W celu wyregulowania luzu łożysk kół jezdnych należy: — podnieść most napędowy i wyciągnąć półoś;odciągnąć nakrętkę ustalającą łożyska, obracając jednocześnie ko­łem, aby wałeczki toczne łożysk odpowiednio się ułożyły;odkręcić nakrętkę o 1/8 obrotu i zabezpieczyć ją przed zluzowaniem przez dociągnięcie przeciwnakrętki; po wyregulowaniu luzu koło powinno swobodnie obracać się bez wyczuwalnego luzu poosio­wego;założyć półoś i dociągnąć odpowiednio jej śruby.Wskazania. Odgłosy towarzyszące pracy wydatnie zużytych łożysk piast kół są zupełnie podobne do odgłosów, jakie wywołuje nieprawidło­wa praca mechanizmów mostu napędowego (np. hałaśliwa praca kół zębatych). Hałaśliwość pracy zużytych łożysk piast kół zależy od ro­dzaju i stanu nawierzchni oraz od prędkości jazdy. W razie wyłączenia biegu odgłosy takie nie zanikają. Natomiast „wycie” tylnego mostu nie zależy od rodzaju i stanu nawierzchni i słabnie po wyłączeniu biegu.

Comments

comments