Nadmierne zużycie lub uszkodzenie kół zębatych

Objawy. Wykruszenie się zębów lub nadmierne zużycie kół zębatych (nadmierne luzy międzyzębne, łuszczenie się warstwy utwardzonej, wy­kruszenia) w skrzynce biegów powoduje zwykle następujące objawy:stukanie w skrzynce biegów (niekiedy szum, wycie lub zgrzyty) podczas ruchu samochodu;trudności w przełączaniu biegów;samoczynne rozłączanie się przekładni.Przyczyny. Uszkodzenia lub przedwczesne zużycie kół zębatych skrzynki biegów są najczęściej następstwem niedbałego (nieumiejęt­nego) włączania i przełączania biegów. Jeśli koła zębate są zazębiane bez uprzedniego zsynchronizowania prędkości obrotowych, ich zęby uderzają o siebie, co powoduje głośne zgrzytanie. Ponadto przyczyną przedwczesnego zużycia lub wyłamania kół zębatych w skrzynce bie­gów mogą być niedomagania w działaniu sprzęgła, a mianowicie:zbyt duży jałowy skok pedału sprzęgła,zwichrowanie tarczy sprzęgła,zanieczyszczenie okładzin tarczy sprzęgła.Niedomagania takie, polegające na niezupełnym wyłączaniu się sprzęgła, powodują wzajemne uderzanie zębów kół zębatych, wskutek czego następuje wybijanie lub wykruszanie się zębów.Naprawa. Nadmiernie zużyte lub uszkodzone koła zębate wraz z współpracującymi z nimi kołami zębatymi trzeba wymienić na nowe w odpowiednio wyposażonym warsztacie naprawczym. Wymiana jed­nego koła zębatego z pary kół zębatych mija się z celem, ponieważ no­we koło nie będzie prawidłowo współpracowało z kołem częściowo zużytym. Jednocześnie należy sprawdzić łożyska i w razie potrzeby (np. nadmierne zużycie) wymienić je na nowe.Wskazania. Jeżeli słychać głośne, systematyczne stukanie skrzynki biegów, przy czym występują znaczne trudności we włączaniu któregoś biegu, trzeba przerwać jazdę i spuścić do czystego naczynia olej ze skrzynki biegów. Następnie trzeba zdjąć pokrywę skrzynki biegów, sprawdzić stan kół zębatych i w razie stwierdzenia wykruszenia się zębów należy od razu usunąć z obudowy ich odłamki. Z kolei spuszczo­ny olej trzeba przefiltrować (np. przez rzadkie płótno lub gęstą siatkę metalową) i wlać z powrotem do skrzynki.Po wykonaniu wspomnianych czynności można ruszać w dalszą dro­gę (tylko do celu jazdy), nie używając uszkodzonej przekładni. Jeśli spełnienie tego warunku jest niemożliwe (np. w razie uszkodzenia koła zębatego I i II biegu, kiedy samochód jest w pełni załadowany), należy uszkodzony samochód holować. Po przybyciu do celu jazdy trzeba sa­mochód przekazać do naprawy.Umiejętne posługiwanie się skrzynką biegów w dużym stopniu zwiększa jej przebieg międzynaprawczy. Aby zapobiec niedomaganiom skrzynki biegów, należy przestrzegać następujących zaleceń:— podczas przełączania biegów sprzęgło powinno być całkowicie wy­łączone;po wyłączeniu biegu nacisk na pedał sprzęgła należy zmniejszać powoli i równomiernie, szczególnie w okresie ruszania pojazdem z miejsca;podczas przełączania poszczególnych biegów, w celu zmniejszenia całkowitego przełożenia w układzie napędowym, biegi należy prze­łączać kolejno, za każdym razem dopiero po rozpędzeniu samochodu do odpowiedniej prędkości;podczas przełączania z wyższego biegu na niższy (w celu zwiększe­nia przełożenia w układzie napędowym) trzeba odpowiednio przy­spieszać bieg silnika; jeżeli skrzynka biegów nie jest zsynchronizo­wana, po wyłączeniu biegu wyższego wskazane jest włączyć na chwilę sprzęgło, naciskając jednocześnie na pedał przyspieszenia, aby zwiększyć prędkość obrotową wałku sprzęgłowego skrzynki bie­gów;unikać długotrwałego korzystania z dużych przełożeń skrzynki bie­gów, gdyż przyczynia się to do przegrzewania i przedwczesnego zu­życia silnika;nie wolno włączać tylnego biegu tak długo, jak długo jadący w przód samochód nie zatrzyma się w miejscu.

Comments

comments