Nadmierne zużycie lub uszkodzenie kół zębatych

Objawy. Zużycie zębów przekładni głównej (nadmierny luz między-zębny, łuszczenie się powierzchni roboczych zębów) powoduje hałaśliwą pracę („wycie”) mostu napędowego.W przypadku wykruszenia się zęba jednego z kół przekładni głównej, podczas jazdy słychać stuki o zmiennej częstotliwości, zależnej od pręd­kości obrotowej wału korbowego silnika. Jeżeli natomiast wyłamaniu uległo kilka zębów, samochód nie rusza z miejsca, mimo włączenia biegu i sprzęgła. Wał napędowy obraca się wówczas normalnie, wy­stępują silne uderzenia i słychać zgrzyty.Przyczyny. Podstawowe znaczenie dla prawidłowej i długotrwałej pracy przekładni głównej ma we właściwym czasie dobrze wykonana re­gulacja łożysk wałków kół zębatych. Luzy w łożyskach (zużycie łożysk) jest zasadniczym czynnikiem wpływającym na przyspieszone zużycie zębów kół zębatych (patrz punkt następny).Zęby kół zębatych przekładni głównej mogą ulec wyłamaniu wskutek jednej z niżej wymienionych przyczyn:gwałtowne włączanie sprzęgła podczas szybkiego ruszania obciążo­nym samochodem z miejsca;gwałtowne włączanie sprzęgła w celu wydobycia ugrzęźniętego po­jazdu, np. wówczas, kiedy powolne włączanie sprzęgła powoduje zatrzymanie się (gaśniecie) silnika;gwałtowne szarpnięcie pojazdem holowanym z włączonym biegiem w celu uruchomienia silnika;włączanie przez kierowcę sprzęgła podczas ruszania samochodu z miejsca pod górę, dopiero w chwili, kiedy pojazd zaczyna już sta­czać się do tyłu.Jeżeli każdorazowo podczas ruszania samochodu z miejsca lub wsku­tek przyhamowania pojazdu, a często i w okresie przyspieszania oraz zwalniania ruchu samochodu słychać jednorazowy stuk w mechanizmie różnicowym, świadczy to najprawdopodobniej o obluzowaniu się krzy­żaka lub osi satelitów w koszu, albo też o luzach w połączeniach wielowypustowych półosi.Naprawa. W razie stwierdzenia wyłamania zębów kół przekładni głównej, samochód należy przekazać do warsztatu naprawczego. W ta­kim przypadku trzeba wymienić nie tylko uszkodzone koła zębate, ale również i ich łożyska, które wskutek wyłamania zębów ulegają zwykle również różnym uszkodzeniom. Oprócz tego należy sprawdzić stan po­zostałych łożysk, części mechanizmu różnicowego i tylnego mostu (np. czy krzyżak lub osie satelitów nie są obluzowane w koszu mecha­nizmu różnicowego).Wsk a z a n i a. Należy unikać wszelkiego rodzaju nagłych szarpnięć prowadzonego samochodu, ponieważ niezależnie od możliwości uszko­dzenia kół zębatych mechanizmu różnicowego powodują one wzmożone zużycie przegubów wału napędowego oraz części sprzęgła i skrzynki biegów, co odbija się ujemnie na stanie technicznym całego pojazdu.

Comments

comments