Nadmierne zużycie mechanizmu kierowniczego

Objawy. Wskutek znacznego zużycia części przekładni mechanizmu kierowniczego koło kierownicy wykazuje nadmierny luz obwodowy (dość duży jałowy ruch obrotowy kierownicy, który nie powoduje jeszcze skrętu kół kierowanych — patrz punkt 1.6.6). Ponadto w wy­niku nadmiernego luzu międzyzębnego przekładni kierowniczej mogą występować stuki.Przyczyny. Przedwczesne zużycie części przekładni kierowniczej (a także przegubów drążków kierowniczych) najczęściej jest na­stępstwem zaniedbań w obsłudze oraz nieumiejętnego prowadzenia po­jazdu (np. szybkiej jazdy po piaszczystej lub wyboistej drodze, w głębokich koleinach, głębokim śniegu itp.). Do przedwczesnego zużycia części przyczynia się zwłaszcza skręcanie kół kierowanych podczas po­stoju samochodu, nieregularne lub niedostateczne smarowanie elemen­tów układu kierowniczego (stosowanie niewłaściwego gatunku oleju). Naprawa. Ponieważ części mechanizmu kierowniczego narażone są na duże naciski powierzchniowe, intensywność ich zużycia jest stosun­kowo znaczna. W każdej przekładni kierowniczej znajdują się elementy do regulacji luzów zwiększających się wskutek zużycia części.Przed przystąpieniem do regulacji należy upewnić się, czy regulacja ta jest rzeczywiście potrzebna, gdyż nadmierny luz obwodowykoła kierownicy może powstać również i wskutek zbyt dużych luzów w przegubach drążków kierowniczych lub wskutek poluzowania się elementów zawieszenia kolumny kierownicy. Dlatego najpierw spraw­dza się wszystkie połączenia w układzie kierowniczym i w razie po­trzeby od razu doprowadza się je do należytego’ stanu.Należy zaznaczyć, że w układach kierowniczych z urządzeniem wspo­magającym (patrz punkt 3.5.4) regulacja jałowego ruchu koła kie­rownicy powinna się odbywać przy sprzęgnięciu z tym urządzeniem (jałowy ruch koła kierownicy przy niepracującym urządzeniu wspo­magającym jest większy niż przy pracującym — właściwość konstrukcji urządzenia wspomagającego).Sposób usuwania luzu poosiowego wału kierownicy zależy od konstrukcji mechanizmu kierowniczego. Podczas regulacji luzu poosio­wego trzeba kierować się wytycznymi podanymi w instrukcji obsługi lub naprawy pojazdu.Nadmiernie zużyte łożyska należy wymienić na nowe. Luz koła kie­rownicy jest w zasadzie zmienny i najmniejszy podczas jazdy na wprost (około 10°). Największy luz koła kierownicy występuje w razie maksy­malnego skrętu kół kierowanych w bok. Trzeba pamiętać, że luz w prze­kładni kierowniczej powinno się zmniejszyć tylko w stopniu, który za­pewnia jeszcze łatwe przekręcanie koła kierownicy. Jeżeli po wyregu­lowaniu luzu w przekładni kierowniczej obracaniu koła kierownicy przeciwstawiają się wyczuwalne opory, wówczas luz przekładni należy zwiększyć, aż do zlikwidowania wspomnianych oporów.

Comments

comments