Nadmierne zużycie oleju

Objawy. Zbyt duże zużycie oleju można wykryć po powrocie z drogi przez dokładny pomiar ubytku oleju w stosunku do trasy przebytejprzez samochód. Ocena zużycia oleju ,,na wyczucie” daje bardzo często fałszywe wyniki i prowadzi do błędnych wniosków. Konieczność czę­stego uzupełniania poziomu oleju w misce olejowej silnika wskazuje ogólnie na nadmierne zużycie oleju przez silnik.Przyczyny. Powodów nadmiernego zużycia oleju może być wiele, przy czym najpospolitszy z nich, to napełnienie przez zbytnią gorliwość miski olejowej powyżej zaleconego poziomu. Określając ogólnie, zwiększone zużycie oleju powodują wszystkie te przyczyny, które wywołują przegrzewanie się silnika (niedostateczne chłodzenie, błędne ustawienie zapłonu itp.) oraz nadmierne zużycie pa­liwa (np. zbyt szybka jazda przyczynia się również do zwiększonego zużycia oleju).Nadmierne zużycie oleju jest jednym z typowych skutków znacznego pogarszania się lub niewłaściwego stanu technicznego silnika. Do głów­nych przyczyn bezpośrednich należą:duże zużycie gładzi cylindrów i pierścieni tłokowych,zakleszczenie się lub popękanie pierścieni tłokowych.nieprawidłowe założenie pierścieni uszczelniających.Naprawa. Nadmierne zużycie oleju, jeżeli powodem tego nie są np. zbyt wysoki poziom oleju w misce olejowej lub wycieki oleju, o czym dokładnie należy się upewnić, jest jednym z obja­wów sygnalizujących konieczność przekazania silnika do naprawy. W razie stwierdzenia, że przyczyną zbyt dużego zużycia oleju jest nie­szczelność, należy ją natychmiast usunąć.Wskazania. Bardzo często powodem pozornego nadmiernego zu­życia oleju są rozmaite drobne nieszczelności miski olejowej (wycieki). Z tego względu należy od czasu do czasu zajrzeć pod stojący samochód, aby sprawdzić, czy nie tworzą się pod nim plamy z oleju na jezdni.

Comments

comments