Nadmierne zużycie przegubów wału napędowego

Objawy. Nadmierne zużycie przegubów wału napędowego (zwykle — nadmierne zużycie łożysk igiełkowych lub tulejki) jest na ogół sygna­lizowane przez głuche stuki w przegubach, występujące podczas na­głych zmian prędkości obrotowej wału korbowego silnika w czasie ruchu samochodu (hamowanie lub przyspieszanie) albo dudnienie wału napędowego (w okresie ruszania pojazdem z miejsca).Zwykle ponadto podczas oględzin zewnętrznych połączeń wielowypustowych stwierdza się wyczuwalne ręką luzy w połączeniach (nad­mierny luz wykrywa się trzymając jedną ręką za widełki, a drugą pró­bując przekręcić wał napędowy w obydwie strony).Przyczyny. Powodem przedwczesnego zużycia przegubów wału napędowego są zaniedbania w ich obsłudze, przy czym do najczęstszych przyczyn bezpośrednich należy niedostateczne smarowanie lub silne za­nieczyszczenie łożysk krzyżaków i wielowypustów wału oraz brak albo utrata wyrównoważenia wału napędowego.Naprawa. Nieprawidłowości w przekazywaniu napędu przez wał napędowy usuwa się drogą wymiany zużytych tulei i łożysk, a w razie konieczności i krzyżaków, ewentualnie całego wału napędo­wego w przypadku zużycia wielowypustu.Naprawa wału napędowego przez obcięcie zużytej i przyspawanie no­wej końcówki z wielowypustem nie daje zadowalających rezultatów, ponieważ przyspawanej końcówki na ogół nie można dokładnie wypośrodkować (wycentrować).Wskazania. Aby zapobiec przedwczesnemu zużyciu wału napędo­wego i jego przegubów, kierowca powinien:unikać gwałtownego ruszania z miejsca, nagłego hamowania itp.;regularnie smarować okresowo przeguby wału napędowego;usuwać natychmiast po zauważeniu wszelkie nadmierne luzy w prze­gubach wału napędowego.

Comments

comments