Nadmierne zużycie sworzni lub tulei zwrotnic

Objawy. Wskutek zbyt dużych luzów w ułożyskowaniu sworznia zwrotnicy samochód wykazuje skłonność do skręcania w bok w wyniku nieprawidłowego pochylenia koła kierowanego.Przyczyny. Nadmierne zużycie sworzni i tulei zwrotnic jest następstwem długotrwałego użytkowania samochodu (zwykłe zu­życie eksploatacyjne) albo niedbałej obsługi (np. niedostatecznego sma­rowania), lub też nieumiejętnego prowadzenia pojazdu (nieostrożnej jazdy po wyboistych drogach, gwałtownego hamowania itp.).Naprawa. Samochód powinien być przekazany do naprawy w celu wymiany tulei i sworzni (tylko w warsztacie naprawczym).Wskazania. Przedwczesnemu zużyciu sworzni i tulei zwrotnic można zapobiec przez regularne i prawidłowe ich smarowanie oraz uważne prowadzenie samochodu w trudnych warun­kach terenowych.

Comments

comments