Nadmierny poślizg pasa napędu wentylatora

Objawy. Jeżeli pas napędu wentylatora jest zbyt luźny (np. wskutek wyciągnięcia się) i wykazuje poślizg względem kół pasowych, tempera­tura cieczy w układzie chłodzenia podnosi się wskutek mniej intensyw­nego przepływu powietrza przez rdzeń chłodnicy oraz spadku wydajności pompy wody. Kiedy ślizgający się pas napędu wentylatora napędza ponadto prądnicę, wówczas maleje jej wydajność i w związku z tym maleje również wskazywane przez amperomierz natężenie prądu łado­wania akumulatora. Jazda w takich warunkach kończy się wrzeniem cieczy chłodzącej w chłodnicy, przegrzaniem silnika, a ponadto wzmożo­nym wyładowaniem akumulatora.Naprawa. Usterkę polegającą na poluzowaniu się pasa napędu wen­tylatora usuwa się przez właściwe wyregulowanie naciągu pasa. Na­ciąg pasa napędu wentylatora sprawdza się przez pomiar jego ugięcia ponaciśnięciu nań palcem. Normalne ugięcie pasa napędu wen­tylatora, czyli ugięcie pod naciskiem około 3 … 5 kG, nie powinno wy­kraczać poza zakres podany w instrukcji obsługi pojazdu (przeważnie 10 … 20 mm).Naciąg pasa napędu wentylatora reguluje się przeważnie przez od­chylanie prądnicy względem osi jej zamocowania lub przez przesuwanie wentylatora. Po wyregulowaniu naciągu pasa napędu wentylatora należy sprawdzić w czasie jazdy próbnej prawidło­wość działania prądnicy. Naciąg pasa napędu wentylatora powinien być latem nieco silniejszy niż w okresie zimowym.Ślizgający się wskutek zaolejenia pas napędu wentylatora należy przetrzeć szmatą zwilżoną w benzynie, przy czym od razu należy rów­nież w taki sam sposób oczyścić koła pasowe.Wskazania. Aby zapewnić niezawodne działanie napędu wentyla­tora i pompy wody, należy:sprawdzać okresowo stan i naciąg pasa napędu wentylatora;chronić pas wentylatora przed zanieczyszczeniami;unikać stosowania kalafonii lub innych środków używanych w celu zmniejszenia poślizgu pasa napędu wentylatora, ponieważ powodujeto zawsze przedwczesne zużycie się pasa;w razie unieruchomienia samochodu na długi okres czasu (np. kilka tygodni lub miesięcy) zdjąć pas napędu wentylatora, a następnie przemyć go w letniej wodzie z mydłem, wywalkować w talku i od­dać na przechowanie w suchym ogrzewanym pomieszczeniu (np. w magazynie ogumienia);stosować tylko pasy napędu wentylatora o wymiarach podanych w instrukcji obsługi danego silnika.

Comments

comments