Niedomagania dyna-startera

Jeżeli samochód jest wyposażony w dwusuwowy silnik o niewielkiej mocy, zadania prądnicy i rozrusznika spełnia często jedno urządzenie, tzw. dyna-starter, pracujące podczas uruchamiania silnika jako roz­rusznik, a następnie (po rozruchu silnika) — jako prądnica. Niekiedy część elementów tego urządzenia, umocowanych na końcu wału korbowego, służy ponadto jako koło zamachowe (uzwojenie twor­nika z promieniowym komutatorem).Uzwojenia elektromagnesów prądnicy i rozrusznika są zwykle przy­mocowane do tarczy ze stopu lekkiego, przykręconej na stałe do skrzyni korbowej silnika. Na zewnętrznej stronie tarczy umocowana jest tarcza przerywacza lub z przerywaczami. Krzywka przerywaczy łącznie z sa­moczynnym regulatorem wyprzedzenia zapłonu umieszczona jest we­wnątrz koła zamachowego. Całe urządzenie pod względem elektrycz­nym dzieli się na dwa niezależne od siebie układy: prądnicę i rozrusz­nik.Objawy. Niedomagania dyna-startera mogą być sygnalizowane przez brak iskrzenia świec zapłonowych, nieregularny bieg silnika lub grze­chotanie podczas pracy silnika, albo trudności w rozruchu silnika.Przyczyny. Powodem nieprawidłowego działania dyna-startera może być przebicie kondensatora, pęknięcie lub osłabienie sprężynek samoczynnego regulatora wyprzedzenia zapłonu lub płaskiej sprężynki przyciskającej młoteczek. W zasadzie całe urządzenie (część wirująca — koło zamachowe z uzwojeniami twornika i komutatorem oraz stałe — uzwojenia elektromagnesów) praktycznie nie ulega uszkodzeniom i wy­maga jedynie zabiegów obsługowych.Naprawa. Zwykle naprawa dyna-startera ogranicza się do wymiany pękniętych lub uszkodzonych sprężynek albo kondensatora, po czym trzeba oczywiście wyregulować wyprzedzenie zapłonu.Wskazania. Należy mieć na uwadze, że dyna-starter pracuje nieza­wodnie tylko pod warunkiem prawidłowego wykonania następują­cych zabiegów obsługowych:właściwe ustawienie odstępu styków przerywacza (0,5 … 0,6 mm przy największym ich rozchyleniu);ustawienie tarczy przerywaczy w taki sposób, aby styki przerywacza zaczynały się rozwierać (zapłon mieszanki w cylindrze) wówczas, kiedy tłok znajduje się 5 mm przed zwrotem zewnętrznym (odno­sząc do skoku tłoka);staranne czyszczenie komutatora co każde około 12 tys. km prze­biegu samochodu (zanieczyszczenia mogą powodować usterki w dzia­łaniu układu prądnicy); w tym celu trzeba ostrożnie wyjąć tarczę z uzwojeniami z jej gniazda; komutator należy oczyścić szczotką z twardej szczeciny; nie wolno myć komutatora spirytusem lub paliwem zawierającym spirytus, ponieważ spirytus rozpuszcza masę izolującą; jeżeli po wyjęciu komutatora wykrywa się na jego bieżni ciemne plamy, nierówności, wypalenia lub wżery, komutator należy oddać do przetoczenia;okresowa kontrola wszystkich połączeń i zacisków oraz stanu izolacji przewodów.

Comments

comments