Niedomagania elektromagnetycznego sprzęgła wentylatora

W niektórych samochodach (np. FIAT 125P, PEUGEOT 404) wenty­lator włączany jest za pomocą sprzęgła elektromagnetycznego. W chwili osiągnięcia przez ciecz w dolnym zbiorniku chłod­nicy określonej temperatury (82°C), czujnik tam umieszczony reaguje i włącza napięcie na cewkę sprzęgła, powodując sprzęgnięcie piast wen­tylatora i paska klinowego. Jeśli wskutek warunków pracy (ewentual­nie w wyniku postoju) temperatura w zbiorniku chłodnicy spadnie do 72°C, wentylator zostaje automatycznie wyłączony.Objawy. Nieprawidłowo działające sprzęgło elektromagnetyczne nie sprzęga wentylatora lub sprzęgnięcie następuje nie we właściwej chwili.Przyczyny. Sprzęgło elektromagnetyczne może działać nieprawi­dłowo lub nie działać w ogóle w wyniku:uszkodzeń termistorowego czujnika umieszczonego w chłodnicy,poluzowania połączeń lub przerw w uzwojeniu elektromagnesu sprzęgła,poluzowania połączeń lub niewłaściwego styku szczotki z pierście­niem ruchomym (zanieczyszczenie pierścienia, zużyta lub zawieszo­na szczotka),przerwania przewodu między pierścieniem a cewką.Naprawa. Doraźna naprawa sprzęgła polega na sprzęgnięciu na sta­łe sprzęgła przez skasowanie luzu między tarczą i kadłubem (za pomocą trzech śrub regulacyjnych). Po przybyciu do miejsca postoju uszkodzo­ne sprzęgło należy wymienić. Przed demontażem sprzęgła należy upew­nić się co do sprawności elektrycznej połączeń (czy jest napięcie na szczotce i zaciskach elektromagnesu).Części uszkodzone sprzęgła należy wymienić.Wymienia się również na nowy uszkodzony czujnik.Po złożeniu sprzęgła należy ustalić luz (0,25 .. . 0,35 mm) między tar­czą i korpusem. Po naprawie i przebiegu samochodu do około 2000 km luz ten należy ponownie sprawdzić i w razie potrzeby wyregulować za pomocą śrub regulacyjnych.

Comments

comments