Niedomagania elektromagnetycznego sprzęgła wentylatora