Niedomagania mechanizmu zmiany biegów

Mechanizm przełączania przekładni w skrzynce biegów uruchamiany jest najczęściej za pośrednictwem dźwigni zmiany biegów, wbudowanej w wielu samochodach osobowych i w prawie wszystkich pojazdach ciężarowych w pokrywie skrzynki biegów (tzw. sterowanie bezpośrednie). Dolny koniec dźwigni (sworzeń kulisty lub zaczep) za­zębia się z nacięciem widełek. Podczas przesuwania dźwigni zmiany biegów w lewo lub w prawo sworzeń kulisty wchodzi we wgłębienie odpowiednich widełek i następnie wskutek przemieszczenia dźwigni do przodu lub do tyłu przesuwa wodzik, powodując włączenie wybra­nego biegu.Przyczyną utrudnionego włączania (lub niemożności włączenia) może być również zużycie pierścieni synchronizatorów (pęknięcie).Naprawa. W przypadku obłamania sworznia kulistego dźwigni zmiany biegów należy uszkodzoną dźwignię wymienić na nową. W ra­zie wysunięcia się sworznia z wycięcia widełek trzeba zdjąć pokrywę skrzynki biegów i wstawić sworzeń we właściwe miejsce.Wskazania. Biegi powinno się włączać i przełączać bez wywierania zbyt silnego nacisku na dźwignię. W razie stwierdzenia trud­ności w przełączaniu biegów należy od razu ustalić przyczynę niedo­magania i usunąć ją.

Comments

comments