Niedomagania paliwowskazu

Objawy. Paliwowskaz nie działa (np. wskazuje opróżnienie zbiornika, choć jest w nim jeszcze dość dużo paliwa), wskazania są nieprawidłowe lub wskazówka zatrzymuje się w pewnych położeniach i nie reaguje na zmianę ilości paliwa w zbiorniku.Przyczyny. Powodem niedomagania paliwowskazu może być prze­rwanie jego obwodu elektrycznego, niewłaściwy styk za­cisków lub usterka kółek zębatych mechanizmu pływakowego wskaź­nika (wyłamanie lub nadmierne zużycie). Przyczyną nieprawidłowych wskazań może być zgięcie ramienia pływaka, wskutek czego’ wskazania są błędne (wskaźnik wskazuje zbyt dużo lub za mało paliwa).Naprawa. Jeżeli stwierdzi się niedomagania paliwowskazu, przede wszystkim trzeba sprawdzić wszystkie połączenia obwodu elektrycz­nego. Po wykryciu przerwy, np. wskutek przerwania przewodu, należy zerwane odcinki przewodu połączyć i ^zaizolować, a następnie przy pierwszej okazji naprawiony przewód wymienić na nowy. Ponadto trzeba sprawdzić czystość zacisków i końcówek przewodów. Jeżeli wy­kryje się usterkę czujnika lub wskaźnika paliwowskazu (np. przepa­lenie uzwojenia), należy uszkodzony element bez prób naprawy wy­mienić na nowy.Zgięte ramię pływaka trzeba wyprostować, tak aby po całkowitym napełnieniu zbiornika paliwem wskaźnik paliwowskazu wskazywał „pełny”, a w razie opróżnienia zbiornika do połowy — „pół”. Jeśli przy­czyną zakleszczenia się wskazówki paliwowskazu w pewnych położe­niach jest wyłamanie lub nadmierne zużycie zębów zębatki albo kółka mechanizmu pływakowego, cały mechanizm należy wymienić na nowy.

Comments

comments