Niedomagania podciśnieniowego urządzenia wspomagającego

Podciśnieniowe urządzenie wspomagające, współpracujące z hydra­ulicznym układem uruchamiającym mechanizmy hamulcowe kół, zwiększa wydatnie nacisk stopy kierowcy wywierany na pedał hamul­ca, działając bezpośrednio na tłok pompy hamulcowej.Objawy. Urządzenie podciśnieniowe działa zbyt gwałtownie, z pew­nym opóźnieniem lub dopiero po wywarciu znacznego nacisku na pedał hamulca.Przyczyny. Powodem niewłaściwego działania urządzenia wspoma­gającego jest najczęściej nieprawidłowa jego regulacja lub zanieczysz­czenie. Ponadto trzeba brać pod uwagę możliwość:nieszczelności w połączeniach urządzenia z układem ssącym silnika lub uszkodzenia przewodów elastycznych łączących cylinder siłow­nika z układem ssącym;uszkodzenia zabezpieczenia zaworków osadzonych na trzpieniu regu­lacyjnym; uszkodzenie zaworków może być powodem ciągłego ha­mowania pojazdu; zwalniany pedał hamulca nie wraca wówczas do położenia początkowego (lub wraca bardzo wolno);zanieczyszczenia filtru powietrza;zanieczyszczenia układu dźwigni;uszkodzenia („spuchnięcia”) gumowego grzybka zaworka zwrotne.

Comments

comments