Niedomagania pompki przyspieszającej

Objawy. Wskutek nieprawidłowego działania pompki przyspieszają­cej silnik nie wykazuje zrywności, a po nagłym naciśnięciu na pedał przyspieszenia dławi się oraz „strzela” w gaźnik. W zakresie niskich i średnich prędkości obrotowych silnik pracuje prawidłowo.Przyczyny. Najczęściej pompka przyspieszająca działa nieprawi­dłowo wskutek nieszczelności, powstałej przez zużycie (wytarcie) lub sfałdowanie skórzanego tłoczka, albo w wyniku nieszczelności zaworów pompki lub osłabienia sprężynek.W gaźnikach, w których pompka przyspieszająca sprzężona jest z oszczędzaczem sterowanym podciśnieniowo, należy często sprawdzać stan uszczelki gaźnika. Przedostawanie się powietrza do komory pływakowej może bowiem zakłócać działanie pompki przyspieszającej i oszczędzacza.Naprawa. Naprawa polega na prawidłowym założeniu lub wymia­nie tłoczka na nowy.

Comments

comments