Niedomagania pompo-wtryskiwaczy

Układ wtryskowy GMC (JAZ) odznacza się tym, że nie ma w nim oddzielnej pompy wtryskowej, a zadania sekcji tłoczących pompy wtryskowej i wtryskiwaczy spełniają tzw. pompo-wtryskiwacze. Z uwagi na charakterystyczne odrębności połączeń instalacji, niedomagania tego układu zostaną omówione oddzielnie.Trafne ustalenie przyczyn niedomagań pompo-wtryskiwaczy podczas pracy silnika jest bardzo trudne, a często wprost niemożliwe. Większość niedomagań można wykryć dopiero po wybudowaniu pompo-wtryski­wacza i sprawdzeniu go w warsztacie przy użyciu odpowiednich urzą­dzeń. Powody niektórych niedomagań można jednak rozpoznać już podczas pracy silnika.Objawy. Najczęściej nieprawidłowe działanie pompo-wtryskiwacza lub pompo-wtryskiwaczy sygnalizują następujące objawy:spadek mocy silnika i jasnobrunatna barwa spalin,trudności w rozruchu silnika i ciemne zabarwienie spalin,jeden z cylindrów silnika nie pracuje lub pracuje z przerwami; moc silnika znacznie spada.Ponadto wskutek zacierania tłoczka w cylinderku pompo-wtryskiwa­cza silnik może niekiedy wykazywać skłonność do rozbiegania.Przyczyny. Powody wymienionych objawów mogą być najrozmait­sze, lecz przeważnie stwierdza się:— zanieczyszczenie kanalików wylotowych rozpylacza; w razie zaśle­pienia otworków wylotowych, wskutek wysokiego ciśnienia wtry­skiwania (do 1500 kG/cm2) może nawet urwać się końcówka rozpyla­cza, ulec uszkodzeniu dźwignia wahadłowa pompo-wtryskiwaczy lub wałek napędowy;rozkalibrowanie kanalików wylotowych rozpylacza, wskutek czego sposób rozpylania paliwa znacznie się pogarsza, szczególnie w zakre­sie niewielkich prędkości obrotowych wału korbowego; wskutek niewłaściwego rozpylania paliwa rozpylacze szybko pokrywają się nagarem;zużycie tłoczka i cylinderka pompo-wtryskiwacza lub zanieczyszczenie wkładek filtrujących pompo-wtryskiwacza; w obu przypadkach występują trudności w rozruchu silnika, spowodowane niewłaściwym rozpylaniem paliwa;zużycie zaworu kontrolnego pompo-wtryskiwacza i jego gniazda lub nieprawidłowe działanie tego zaworu; w razie takich niedomagań pompo-wtryskiwacz działa nieprawidłowo, wskutek czego niekiedy brak w ogóle zapłonów mieszanki w cylindrze.Rozbieganie się silnika (nagły wzrost prędkości obrotowej wału kor­bowego, niezależnie od położenia pedału przyspieszenia) może nastąpić wskutek zakleszczenia się tłoczka pompo-wtryskiwacza w cylinderku, w chwili gdy zębatka sterująca była ustawiona na pełne dawkowanie (pozostałe pozostają również w położeniach pełnego dawkowania, a re­gulator nie może cofnąć zębatek i zmniejszyć dawkowania). Silnik może się rozbiegać również w razie pęknięcia sprężyny pedału przyspiesze­nia.Naprawa. Aby odnaleźć nieprawidłowo działający pompo-wtryskiwacz (na przykład wskutek urwania się końcówki rozpylacza), należy kolejno naciskać na popychacz każdego pompo-wtryskiwacza, kontrolując wysiłek potrzebny do przesunięcia popychacza. Niesprawny pompo-wtryskiwacz rozpoznaje się po zmniejszonym opo­rze podczas przesuwania tłoczka w cylinderku w okresie wtryskiwania paliwa.Podczas pracy silnika działający nieprawidłowo pompo-wtryskiwacz można wykryć przez kolejne chwilowe wyłączanie poszczególnych pompo-wtryskiwaczy, np. za pomocą wkrętaka (lub klucza), którym na­ciska się popychacz pompo-wtryskiwacza, obserwując jednocześnie bieg silnika i barwę spalin. Wyłączenie sprawnego pompo-wtryskiwacza po­woduje wyraźny spadek prędkości obrotowej wału korbowego, podczas gdy wyłączenie działającego nieprawidłowo pompo-wtryskiwacza wy­wołuje nieznaczne tylko zakłócenia w pracy silnika, a niekiedy nawet w ogóle nie zmienia charakteru biegu silnika.Działający nieprawidłowo pompo-wtryskiwacz należy wyregulować. Uszkodzoną sprężynę pedału przyspieszenia można wymienić we własnym zakresie.Jeżeli silnik wykazuje skłonność do rozbiegania się, należy bez­względnie jak najszybciej go zatrzymać, np. przez zapowietrzenie ukła­du zasilania lub odcięcie w ogóle dopływu paliwa.Uszkodzoną sprężynę popychacza trzeba wymienić w odpowiednim warsztacie na nową sprężynę oryginalną, bez prób dobierania zastęp­czej sprężyny we własnym zakresie.

Comments

comments