Niedomagania pompy oleju

Objawy. W czterosuwowych silnikach najczęściej stosowane są zę­bate pompy oleju, umieszczone z reguły wraz ze smokiem ssącym w misce olejowej lub dolnej części skrzyni korbowej. Dlatego też nie­domagania pompy oleju, która pracuje stale w doskonałychwarunkach smarowania, zdarzają się tylko w wyjątkowych przypad­kach. Najczęściej niedomagania pompy oleju są następstwem uszkodzeń części (jak np. pęknięcie obudowy, uszkodzenie gwintu itp.) lub ich nad­miernego zużycia (zwłaszcza zużycie wałków, luzy kół zębatych, zu­życie powierzchni pokrywy itd.). Typowym objawem uszkodzenia lub nadmiernego zużycia pompy jest spadek ciśnienia tłoczenia wytwarza­nego przez pompę, mimo właściwego poziomu oleju w misce olejowej silnika.Ciśnienie oleju podczas pracy silnika znajdującego się w dobrym stanie technicznym powinno wynosić średnio 2 … 4 kG/cm2 (przy pręd­kości jazdy około 50 km/h). Wysokość ciśnienia w układzie smarowa­nia może zmieniać się zależnie od stopnia nagrzania silnika i tempe­ratury otoczenia w granicach 1,5 … 4,5 kG/cm2 (lato, zima). Spadekciśnienia oleju poniżej 1 kG/cm2 świadczy o uszkodzeniu pompy oleju, nieszczelności lub innym niedomaganiu układu smarowania, w związku z czym silnik należy natychmiast zatrzymać i usunąć przyczynę zbyt­niego obniżenia się ciśnienia oleju.Przyczyny. Spadek ciśnienia wytwarzanego przez pompę oleju mo­że być następstwem:uszkodzenia kół przekładni zębatej napędu pompy; zdarza się to zwykle tylko wówczas, kiedy jedno z kół zębatych jest wykonane z brązu,nadmiernego zużycia zębów kół zębatych pompy,nadmiernego powiększenia się szczeliny między wierzchołkami zę­bów kół zębatych i ściankami ich gniazd w kadłubie pompy oleju.Naprawa. Rozpoznanie uszkodzenia pompy oleju jest możliwe do­piero po wybudowaniu jej z silnika i rozebraniu.Po stwierdzeniu uszkodzeń, pompę oleju należy od razu wymienić na nową. W razie naprawy pompy oleju podczas pasowania części no­wych lub naprawionych, trzeba pamiętać o zachowaniu prawidłowych luzów między współpracującymi elementami (luz wałka napędowego, luzy osiowe, promieniowe i międzyzębne kół zębatych).Wbudowując pompę oleju do kadłuba silnika należy każdorazowo wymienić uszczelkę między pompą i kadłubem. Pompę oleju po wbu­dowaniu poddaje się próbie cichobieżności pracy oraz próbie na ciśnie­nie robocze oleju.

Comments

comments